Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych klientów jest firma Damian Stodolak DSProject z siedzibą przy ul Zawiśle 81, 38-420 Korczyna, NIP: 6842578116, dalej „BigDeal Home” zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

2. Dane osobowe osób korzystających ze strony www.bigdealhome.com, dalej „www” i Klientów BigDeal Home przetwarzane są przez BigDeal Home w celu prowadzenia podstawowej działalności usługowej, w szczególności:

a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą,

b) w celu zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową,

c) w celu oferowania przez BigDeal Home usług bezpośrednio, przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem portali społecznościowych– ofert handlowych, dobranych usług do potrzeb Klientów,

d) w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania strony www,

e) w celu analitycznym: tworzeniu raportów, analiz, statystyk oglądalności strony www, dostosowania strony www do potrzeb Klientów z pomocą profilowania,

f) w celu zrealizowania umowy najmu lub sprzedaży,

g) w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, zgodnie z wymogami ustawowymi,

h) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

i) w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

3. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem świadczenia przez BigDeal Home usług.

4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, z których BigDeal Home korzysta przy prowadzeniu działalności i wymagane jest ich przetwarzanie oraz podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, tj. którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub usługi, w tym np. Poczta Polska, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe.

5. BigDeal Home zastrzega sobie możliwość ujawnienia wybranych informacji i danych organom, które zgłoszą żądanie udzielenia im informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6. Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub uprawnień z zawartych umów oraz przez okres wypełniania obowiązku prawnego BigDeal Home, w zakresie np. zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, wynikającym z przepisów podatkowych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

8. W związku z przetwarzaniem przez BigDeal Home danych osobowych, Klientom i osobom korzystającym ze strony www przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).

9. W sprawach spornych przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

10. Dane osobowe, które są podawane i na których przetwarzanie wyrażona będzie zgoda, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.

11. Podczas wypełnienia formularza kontaktowego Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, adres email.

12. W trakcie odwiedzania strony www mogą zostać zarejestrowane następujące informacje: numer IP komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics –udostępniany przez Google, Inc. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na jego serwerach.

13. Informacje otrzymane od Klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, poza sytuacjami podanymi w niniejszej Polityce Prywatności.

14. BigDeal Home zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej.

15. Klient ma prawo do nie zaakceptowania Polityki Prywatności, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług.

16. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do BigDeal Home.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone | Program dla biur nieruchomości - ASARI CRM